Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Tο sellonline.gr συμμορφώνεται με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΡΟΔ Ν.2472/97) για την διατήρηση της βάσης δεδομένων του.

Πολιτική Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.
Tα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας δηλώνονται, χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του sellonline.gr, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. 

Πολιτική Χρεώσεων.
Η συμμετοχή και χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, πλην της διαφημιστικής προβολής, είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες

Ευθύνη και αφάλεια συναλλαγών.
Το sellonline.gr λειτουργεί ως μέσο διεκπαιραίωσης συναλλαγών μεταξύ των χρηστών. Το sellonline.gr δεν εμπλέκεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των μελών του. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει καμία ευθύνη για την ολοκλήρωση των συναλλαγών, τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας ή νομιμότητας των καταχωρημένων ειδών. Επιπλέον δεν φέρει ευθύνη για το πόσο ακριβής είναι η περιγραφή της καταχώρησης και δεν μπορεί να εγγυηθεί την διεκπαιρέωση των συναλλαγών.

Ευθύνη
Σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με έναν ή περισσότερους χρήστες, το sellonline.gr και το σύνολο των εργαζομένων του απαλλάσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες, αποδεδειγμένες και μη, που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες αυτές. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας σε σχέση με παραβίαση του παρόντος, το sellonline.gr, το προσωπικό και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη. Σε κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτων αναλαμβάνετε εξ' ολοκλήρου εσείς την ευθύνη.

Εγγύηση
Εμείς και οι συνεργάτες μας, σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του Sellonline.gr ως έχουν και χωρίς καμιά γραπτή ή άλλη εγγύηση και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες ή κατά συνέπεια με ενέργειες χρηστών μας μέσα στο sellonline.gr από παρεχόμενες υπηρεσίες ή τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο:

Με σκοπό την σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο sellonline.gr, συμφωνείτε στην πλήρη εξουσιοδότηση του sellonline.gr για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών.

Επικοινωνία μεταξύ χρηστών
Η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών πρέπει να γίνεται μέσω της ενσωματωμένης δυνατότητας επικοινωνίας με χρήστες του συστήματος, τόσο για λόγους προστασίας κατά της διαρροής προσωπικών δεδομένων όσο και για την εξασφάλιση στοιχείων σε πιθανή διαφωνία μεταξύ χρηστών. Τα μυνήματα αυτά δεν ελέγχονται παρά μόνο μετά από καταγγελία χρήστη και την κλήση μας προς διαιτησία σε συναλλαγή με άλλους χρήστες. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενό τους δεν δημοσιοποιείται ή αποκαλύπτεται σε άλλους χρήστες εκτός εάν υπάρχει δικαστική απόφαση και τα emails αυτά χαρακτηριστούν αποδεικτικά στοιχεία για τυχόν παράνομες ενέργειες χρηστών.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε καμία πληροφορία που σας παρεχεται και αφορά μέλη του sellonline.gr, για άλλο λόγο εκτός από την συνεννόηση και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Επίσης συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις διεύθυνσεις email μελών του sellonline.gr για spamming ή παρενόχληση.

Forum
Το Forum του sellonline.gr παρέχεται για την επικοινωνία μεταξύ χρηστών, την ανταλλαγή απόψεων ή πληροφοριών. Το sellonline.gr διατηρεί το δικαίωμα επέμβασης στην έκβαση των συζητήσεων και της διαγραφής δημοσιευμάτων με απρεπές περιεχόμενο ή εάν αυτές παραβαίνουν τους Όρους Χρήσης.

Η συμπεριφορά των χρηστών πρέπει να διέπεται από σεβασμό προς τον χώρο που τους φιλοξενεί και προς τους υπόλοιπους χρήστες. Οι διαφορετικές απόψεις, πεποιθήσεις, προτιμήσεις κλπ. πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστές.

Δεν επιτρέπονται οι επιθέσεις εναντίον άλλων χρηστών, οι προσβλητικές εκφράσεις, οι ύβρεις, η ειρωνεία, ο χλευασμός και γενικά κάθε προσπάθεια προσβολής ή μείωσης της προσωπικότητας του άλλου.

Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύονται σε forum, του οποίου η θεματολογία σχετίζεται με το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας. Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο γίνεται πιο κατατοπιστικός, ώστε να μην παραπλανούνται οι αναγνώστες.

Δεν επιτρέπεται η αναφορά ή/και παραπομπή σε χώρους με πορνογραφικό υλικό, ενοχλητικές διαφημίσεις (spam), ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, «πειρατικό λογισμικό» και συναφή (cracks, keygens κ.α.).

Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση παντός είδους προϊόντων, επιχειρήσεων, εταιρειών, υπηρεσιών κλπ., με οποιοδήποτε τρόπο (άμεσο ή έμμεσο) χωρίς την γραπτή άδεια των ιδιοκτητών του sellonline.gr. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιθυμεί παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών, θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο τμήμα του sellonline.gr.

Κακή χρήση των υπηρεσιών του sellonline.gr
Το sellonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Κάθε μέλος του sellonline.gr που βρίσκεται υπό παρακολούθηση ή υπό απαγόρευση χρήσης, δεν επιτρέπεται να επανεγγραφεί ή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του sellonline.gr χωρίς τη συγκατάθεση των διαχειριστών του.

Πιο συγκεκριμένα, το sellonline.gr διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών χρηστών και άρνηση παροχής υπηρεσιών σε χρήστες των οποίων οι ενέργειες είναι:

α) αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο sellonline.gr,

β) αν σε σχετική προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,

γ) εάν πιστεύουμε οτι οι κινήσεις σας μπορεί να έχουν νομικές συνέπειες για εσάς, τα υπόλοιπα μέλη ή το sellonline.gr.

Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του sellonline.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του site με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Κανόνες Δημιουργίας Καταχωρήσεων
Οι "Κανόνες Δημιουργίας Καταχωρήσεων" περιγράφουν τις αρχές που διέπουν τη δημιουργία καταχωρήσεων στο sellonline.gr.

Κατηγοριοποίηση
Όλα τα αντικείμενα σας πρέπει να εντάσσονται στις σωστές κατηγορίες, προκειμένου να μην διαταρράσεται η τάξη των κατηγοριών και υποκατηγοριών. Επιπλέον, σωστή κατηγοριοποίηση σημαίνει σεβασμός στους υπόλοιπους πωλητές, στους αγοραστές αλλά και στους κανονισμούς του sellonline.gr. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε, κάθε φορά που δημιουργήτε μια νέα καταχώρηση ή επανεκκινήτε μια υπάρχουσα, να βεβαιώνεστε ότι έχει ενταχθεί στην κατάλληλη κατηγορία. Η εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη λανθασμένη επιλογή κατηγορίας μπορεί να σας αφαιρέσει προσωρινά το δικαίωμα χρήσης sellonline.gr.

Καταχωρήσεις που έμμεσα αναφέρονται σε πολλαπλά αντικείμενα
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία καταχωρήσεων όπου η διαθέσιμη ποσότητα είναι ένα τεμάχιο αλλά η περιγραφή παραπέμπει σε προσφορά περισσοτέρων αντικειμένων με ξεχωριστή τιμή για το καθένα. Αν τα αντικείμενα είναι απολύτως ίδια τότε ο πωλητής πρέπει να δημιουργήσει μια καταχώρηση πολλαπλών αντικειμένων και να δηλώσει όλη την ποσότητα διαθέσιμων τεμαχίων, ενώ αν τα αντικείμενα είναι διαφορετικά θα πρέπει να δημιουργηθούν διαφορετικές αγγελίες.

Παραπλανητικοί τίτλοι και περιγραφές καταχωρήσεων.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία καταχωρήσεων με τίτλο ή περιγραφή που μπορούν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση των χρηστών ή σε εξαπάτησή τους. Οι χρήστες οφείλουν να δημιουργούν καταχωρήσεις με τίτλους και περιγραφές που αφορούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο που δημοπρατούν ή διαθέτουν προς πώληση.

Πωλήσεις μέσω καταλόγων
Δεν επιτρέπονται καταχωρήσεις στις οποίες το προς πώληση αντικείμενο είναι κατάλογος μέσω του οποίου μπορεί να γίνουν αργότερα παραγγελίες από τον πλειοδότη. Επίσης, δεν επιτρέπονται καταχωρήσεις στις οποίες δεν υπάρχει σαφής περιγραφή του αντικειμένου αλλά αναφορά σε κατάλογο που μπορεί να διατεθεί με email ή ταχυδρομείο. Εξαιρείται η πώληση καταλόγων που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν.

Καταχώρηση αντικειμένου που η απόκτησή του επιβάλλει πρόσθετη αγορά εκ μέρους του αγοράστης.
Καταχωρήσεις με διεύθυνση email, καταστήματος ή διεύθυνση για κάποιο site στον τίτλο ή την περιγραφή τους. Αυτό επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις domain names όπου το αναφερόμενο domain διατίθεται προς πώληση. Eπιτρέπεται η αναφορά της σελίδας σας ή του καταστήματός σας μόνο στην σελίδα του προφίλ σας ή στο κατάστημα που διαθέτετε στο sellonline.gr.

Αναφορές σε τρίτους και Διαφήμιση
Το sellonline.gr δεν επιτρέπει τη χρήση του διαθέσιμου χώρου στην περιγραφή των καταχωρήσεων για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η αναφορά ή/και παραπομπή σε site, εταιρεία ή υπηρεσία που δεν σχετίζεταιμε το προς πώληση είδος, ενώ στην περιγραφή μπορεί να υπάρχει αναφορά στον κατασκευαστή του αντικειμένου ή αναφορά σε σχετικές ιστοσελίδες.

Οι χρήστες μπορούν να παραθέσουν link (σύνδεσμο) άλλης τοποθεσία στο Internet με σκοπό την παροχή πληροφοριών που αφορούν άμεσα στο διαθέσιμο αντικείμενο. Όμως δεν επιτρέπονται αναφορές σε:
- Άλλα sites αγοραπωλησιών γενικότερα.
- Sites στα οποία παρουσιάζεται το αντικείμενο σε χαμηλότερη τιμή.
- Sites με περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται από το sellonline.gr.

Καταχωρήσεις με παράνομο περιεχόμενο
Σε όλες τις καταχωρήσεις σχετικές με cd/dvd μουσικής, παιχνιδιών ή προγραμμάτων πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο, η αυθεντικότητα του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Διαφορετικά το sellonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί το δικαίωμα χρήσης στους πωλητές και να κλείνει τις καταχωρήσεις αυτές αφού παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και πατέντες, εμπορικά μυστικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσιότητας ή προσωπικής ζωής.

Ευθύνη του sellonline.gr για το περιεχόμενο
Το sellonline.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις καταχωρήσεις των χρηστών του. Δεν ελέγχει και δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ποιότητα των καταχωρηθέντων αντικειμένων ενώ δεν μπορεί να μεσολαβήσει για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους. Για οποιαδήποτε διαφορά, υπεύθυνοι είναι οι χρήστες. Το sellonline.gr μπορεί να επεμβαίνει σε καταχωρήσεις που είναι σε εξέλιξη εάν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα ή παραβίαση κανονισμών ή της νομοθεσίας αλλά δεν έχει την υποχρέωση να διενεργεί τέτοιου είδους ελέγχους. Είναι όμως υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα σε κάθε επίσημη καταγγελία.

Παραβάσεις των Κανόνων Χρήσης
To sellonline.gr διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης χρήσης σε χρήστες που δεν ακολουθούν τους Όρους Χρήσης του. Σε περιπτώσεις που η παράβαση σχετίζεται με τους Κανόνες Δημιουργίας Καταχωρήσεων, οι καταχωρήσεις θα κλείνουν χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης του χρήστη. Οι χρήστες στους οποίους απαγορεύεται η χρήση του sellonline.gr, δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής. Σε κάθε περίπτωση, χρήστες που παραβιάζουν τους κανονισμούς επανειλημμένα ακόμη και αν η παράβαση είναι διαφορετική κάθε φορά, θα τους απαγορεύεται η χρήση του sellonline.gr.

Αποδοχή των Κανονισμών
Η συμμετοχή στο sellonline.gr σημαίνει αποδοχή των "Όρων Χρήσης"και των"Κανόνων Δημιουργίας Καταχωρήσεων". Η εφαρμογή των Όρων Χρήσης είναι κοινή για όλους τους χρήστες και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου χρήστη από την εφαρμογή τους αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα συγκεκριμένου χρήστη ή ομάδας χρηστών.